Zavarovanje v tujini

Potovanja v tujino

Zavarovanje odpovedi potovanja

Kateri vzroki za odpoved so zavarovani in kdo sme stornirati?

Stroški odpovedi potovanja ali predčasne prekinitve potovanja se povrnejo, če nepričakovano ne morete na potovanje ali ga morate predčasno prekiniti zaradi enega izmed spodaj navedenih vzrokov:

  •  nenadne težke bolezni, težkih zdravstvenih posledic nezgode ali smrti (že obstoječe bolezni so zavarovane samo, če nenadoma postanejo akutne);
  • nenadne bolezni, težjih zdravstvenih posledic nezgode ali smrti člana družine, ki ni skupaj z vami rezerviral potovanja, če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost v domačem kraju. Za družinske člane se štejejo zakonec,oz. življenski sopotnik v skupnem go-spodinjstvu, otroci partnerjevi otroci, zet/snaha, vnuki, starši, mačeha in očim, tast in tašča, stari starši, bratje in sestre zavarovane osebe;
  •  težjih zapletov pri nosečnosti;
  • pomembne materialne škode na vaši lastnini v bivališče zaradi elementarnih nesreč (npr. požar) ali kaznivega dejanje tretje osebe, če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost.

Do kdaj moram skleniti zavarovanje?

Če potovanja še niste začeli, lahko sklenete zavarovanje odpovedi potovanja. Ob sklenitvi zavarovanja po internetu se Vaša zavarovalna polica prikaže takoj kot potrdilo, ki Vam jo pošljemo tudi po e-pošti.

Bodite pozorni, da velja ob sklenitvi zavarovanja po dnevu rezervacije potovanja za zavarovanje zaradi odpovedi potovanja tako imenovana čakalna doba, kar pomeni, da začne zavarovanje zaradi odpovedi potovanja veljati šele 10. dan po sklenitvi zavarovanja (izjeme so nezgoda, smrt ali naravne nesreče).

Primer: Poletne počitnice ste rezervirali januarja, zavarovanje zaradi odpovedi potovanja pa ste sklenili 1. marca. Zavarovanje bo tako začelo veljati šele 11. marca.

Ali velja zavarovanje tudi za službena potovanja?

Zavarovanje odpovedi potovanja je mogoče skleniti tudi za službena potovanja.

Top