Kolofon


Kolofon

Europäische Reiseversicherung AG
Kratochwjlestraße 4
A-1220 Dunaj, Avstrija
Tel. +43 1 317 25 00
E-pošta: info@europaeische.si
www.europaeische.at

Družba pripada skupini podjetij Assicurazioni Generali S.p.A., Trst, ki je vpisana v register zavarovalniških podjetij ISVAP (=IVASS) pod številko 026.


Predmet podjetja
Zavarovalne ter pozavarovalne pogodbe v obsegu, ki je dovoljen s strani Agencije za zavarovalni nadzor.

Sedež podjetja
Dunaj, Avstrija

Matična številka podjetja
FN 55418y

Gospodarsko sodišče
Trgovinsko sodišče na Dunaju

Oblika družbe
Delniška družba

Uprava
Mag. Wolfgang Lackner
Mag. (FH) Andreas Sturmlechner
Mag. Christian Wildfeuer

Nadzorni Svet
Mag. Gregor Pilgram
Richard Bader
Josef Woerner
Walter Kupec
Pooblaščen s strani sveta delavcev
Franz Tesar, Dunaj
Mag. Georg Schöfl, Dunaj

Latsniška struktura
Osnovni kapital je razdeljen na 10.000 (100,00%) imenskih delnic. Europ Assistance Austria Holding GmbH (EAAH), Dunaj, Avstrija je lastnica 7.499 delnic (74,99%). Ergo Reiseversicherung AG, München, Nemčija je lastnica 2.501 delnic (25,01%).

Osnovni vsebinski podatki spletne strani
Informacije o zavarovalnih produktih in servis.

Borzna kotacija
Ne obstaja. 

Identifikacijska številka za prometni davek (UID)
ATU 15362408

Nadzorni organ
Urad za nadzor finančnega trga (FMA), področje zavarovalnega nadzora, Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Dunaj, Avstrija

Komercialno pravni predpisi
Uredba za obrtno dejavnost, Zakon o zavarovalnem nadzoru (www.ris.bka.gv.at)

Članstva
Gospodarska zbornica Avstrije, Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Dunaj, Avstrija; Združenje avstrijskih zavarovalnic, Schwarzenbergplatz 7, 1030 Dunaj, Avstrija

Medijski lastnik
Europäische Reiseversicherung AG, Kratochwjlestraße 4, A-1220 Dunaj, Avstrija