Zavarovanje v tujini

Potovanja v tujino

Celosten paket zavarovanja potovanja

Kateri vzroki za odpoved so zavarovani in kdo sme stornirati?

Stroški odpovedi potovanja ali predčasne prekinitve potovanja se povrnejo, če nepričakovano ne morete na potovanje ali ga morate predčasno prekiniti zaradi enega izmed spodaj navedenih vzrokov:

  • nenadne težke bolezni, težkih zdravstvenih posledic nezgode ali smrti (že obstoječe bolezni so zavarovane samo, če nenadoma postanejo akutne);
  • nenadne bolezni, težjih zdravstvenih posledic nezgode ali smrti člana družine, ki ni skupaj z vami rezerviral potovanja, če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost v domačem kraju. Za družinske člane se štejejo zakonec,oz. življenski sopotnik v skupnem go-spodinjstvu, otroci partnerjevi otroci, zet/snaha, vnuki, starši, mačeha in očim, tast in tašča, stari starši, bratje in sestre zavarovane osebe;
  •  težjih zapletov pri nosečnosti;
  • pomembne materialne škode na vaši lastnini v bivališče zaradi elementarnih nesreč (npr. požar) ali kaznivega dejanje tretje osebe, če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost;

Kdo sme stornirati?

Zavarovalni primer se nanaša na prizadeto zavarovano osebo, na enakovredno zavarovane

  • Družinske člane. Za družinske člane se štejejo zakonec,oz. življenski sopotnik v skupnem go-spodinjstvu, otroci partnerjevi otroci, zet/snaha, vnuki, starši, mačeha in očim, tast in tašča, stari starši, bratje in sestre zavarovane osebe;
  • potujejo poleg in na največ še tri dodatne enakovredno zavarovane sopotnike;
  • ob plačilu družinskega kritja se zavarovalni primer nanaša na vse osebe navedene v zavarovalni polici.

Kdaj sem upravičen do družinske tarife?

Zavarovalno kritje velja za največ 7 oseb, ki potujejo skupaj, pri čemer sta lahko največ 2 osebi polnoletni (18. rojstni dan pred dnem nastopa potovanja). Ni nujno, da so osebe med seboj v sorodu. Skupno bivališče ni pogoj. Vsakokratna zavarovalna vsota velja skupno za vse zavarovane osebe skupaj.

Pri izračunu premije vam avtomatsko predlagamo družinsko tarifo, če je ta za vas ugodnejša od tarife za posameznika in če vpišete največ 7 oseb, od tega največ 2 odrasli osebi.

Če želite zavarovati otroke in več kot 2 odrasli osebi, lahko družinsko tarifo kombinirate tudi s tarifo za posameznika – na primer:
zakonca s 4 otroki pod 18 let ter babica

  • Zavarovanje po družinski tarifi za starša in 4 otroke +
  • zavarovanje po tarifi za posameznika za babico

Katere države so v Evropi?

V področje veljavnosti »Evropa« spadajo vse evropske države v geografskem pomenu, vse države, ki ležijo ob Sredozemskem morju in sredozemski otoki, Jordanija, Madeira in Kanarski otoki.

Natančneje gre za naslednje države: Egipt; Albanija; Alžirija; Andora; Belgija; Bosna in Hercegovina; Bolgarija; Danska vključno s Farskimi otoki (ne Grenlandija); Nemčija; Estonija; evropski del Rusije vključno z Zemljo Franca Jožefa; Finska; Francija (brez čezmorskih ozemelj); Grčija; Velika Britanija in Severna Irska vključno s Shetlandskimi otoki, Orkneyskimi otoki, Gibraltarjem, Kanalskimi otoki in otokom Man; Irska; Islandija; Izrael vključno z Gazo, Zahodnim bregom in Golansko planoto; Italija; Jordanija; Hrvaška; Latvija; Libanon; Libija; Lihtenštajn; Litva; Luksemburg; Makedonija; Malta; Maroko (ne Zahodna Sahara, ki jo zaseda Maroko); Moldavija; Monako; Črna gora; Nizozemska; Norveška vključno s Spitzbergi, Medvedjim otokom in otokom Jan Mayen; Avstrija; Poljska; Portugalska vključno z Madeiro in Azori; Romunija; San Marino; Švedska; Švica; Srbija; Slovaška; Slovenija; Španija vključno s Kanarskimi otoki, Baleari, Ceuto in Melillo; Sirija; Češka; Tunizija; Turčija; Ukrajina; Madžarska; Vatikan; Belorusija; Ciper.

V področje veljavnosti »svet« spadajo vse ostale države sveta.

Do kdaj moram skleniti zavarovanje?

Če potovanja še niste začeli, lahko sklenete celostni paket za varovanje potovanja.

Bodite pozorni, da velja ob sklenitvi zavarovanja po dnevu rezervacije potovanja za zavarovanje zaradi odpovedi potovanja tako imenovana čakalna doba, kar pomeni, da začne zavarovanje zaradi odpovedi potovanja veljati šele 10. dan po sklenitvi zavarovanja (izjeme so nezgoda, smrt ali naravne nesreče).

Primer: Poletne počitnice ste rezervirali januarja, zavarovanje zaradi odpovedi potovanja pa ste sklenili 1. marca. Zavarovanje bo tako začelo veljati šele 11. marca.

Ali velja zavarovanje tudi za službena potovanja?

Celostni paket za zavarovanje potovanja je mogoče skleniti tudi za službena potovanja. Pazite, da celostni paket za zavarovanje potovanja ne nudi kritja za službeno prtljago in poklicno pogojenih ročnih dejavnosti med potovanjem.

Bivanje v bolnišnici bo trajajo dlje, kot sem načrtoval/-a potovanje – kako dolgo velja moje zavarovanje?

Če med zavarovanim potovanjem nenadoma zbolite, vam povrnemo stroške zdravljenja, tudi če se je predhodno potovanje že končalo, dokler Vas ne moremo pripeljati nazaj v Slovenijo, vendar največ 90 dni od začetka veljave zavarovanja.

Top