Storitev

Povratna informacija in pritožba

Pritožba

Samo na podlagi izmenjave mnenj z našimi strankami lahko naše proizvode in storitve nenehno izboljšujemo!

Izkoristite možnost, da nam zaupate svoje želje ali pritožbe, in sicer po e-pošti na naslov našega pritožbenega organa (beschwerde@europaeische.at) ali z dopisom po klasični pošti (Europäische Reiseversicherung AG, z.Hd. Beschwerdestelle, Kratochwjlestraße 4, 1220 Wien).

Prosimo vas, da v vsakem primeru navedete svoje osebne podatke. Več podatkov, kot bomo prejeli od vas (številka police in/ali številka škodnega dogodka itd.), toliko boljše in bolj individualno se bomo lahko odzvali na vašo zadevo.

Informacija o postopku obdelovanja pritožb

Za nas je pomembno, da vam ponudimo prvovrstno storitev!

Zberemo vse potrebne informacije za pojasnitev pritožbe in jih posredujemo pritožnici ali pritožniku pisno ali v pisni obliki na navedeni naslov. Zaradi varstva podatkov bo morda treba preveriti identiteto pritožnice ali pritožnika.
Sporočimo vam (po potrebi), ali morda za obdelavo pritožbe potrebujemo še dodatne podatke in katere. Pritožbo nato nemudoma obdelamo, rok obdelave praviloma ne presega 5 delovnih dni po prejemu vseh za obdelavo potrebnih podatkov pritožnice ali pritožnika. Če so za odgovor na pritožbo potrebna obsežna poizvedovanja ali analize, lahko pride do podaljšanja navedenega roka; pritožnica ali pritožnik v tem primeru prejme začasno poročilo in (če je mogoče) obvestilo, do kdaj je mogoče računati z dokončno rešitvijo pritožbe.

Če dokončna rešitev zadeve zahtevam pritožnice ali pritožnika ne ustreza v celoti, se mnenje družbe Europäischen Reiseversicherung podrobno utemelji. V primeru, da pritožnica ali pritožnik tudi po natančnem preverjanju in podanem mnenju z rešitvijo še vedno ni zadovoljen, se lahko obrne na naslednje organe:

Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs (Združenje zavarovalnic Avstrije) www.vvo.at, Schwarzenbergplatz 7, 1030 Wien
Schlichtungsstelle für Verbrauchergeschäfte (Spravni organ za pravne posle s potrošniki)  www.verbraucherschlichtung.at. Podjetja se tega niso dolžna udeležiti.
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz (Zvezno ministrstvo za delo, socialne zadeve, zdravje in za varstvo potrošnikov), Stubenring 1, 1010 Wien na spletnem naslovu versicherungsbeschwerde@sozialministerium.at

Opozarjamo, da je pristojni nadzorni organ avstrijski organ za nadzor finančnega trga FMA Österreichische Finanzmarktaufsicht (Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien).

Top